Rozwód z podziałem majątku

Jeśli jeszcze przed sprawą małżonkowie ustalą, jak podzielą składniki swojego majątku, to sąd szybciej się z tym upora.

Od dnia ślubu między mężem i żoną powstaje tzw. wspólność majątkowa. Gdy para się rozstaje, ten dorobek jest do podziału.

Zdjęcie

/Arch. Bauer
/Arch. Bauer

Już podczas sprawy rozwodowej małżonkowie mogą wystąpić o podział majątku. Sąd może się na to zgodzić, jeśli nie mają zbyt wiele do podziału (np. tylko wspólne mieszkanie). Wtedy małżonkowie składają pozew o rozwód z wnioskiem o podział (wzór na stronie obok), a sprawa odbywa się w sądzie okręgowym. Ale oczywiście mogą też po rozwodzie złożyć pozew o podział majątku – wówczas składają go do sądu rejonowego. Nie jest ważne, ile czasu minęło od rozwodu, bo sprawy o podział majątku się nie przedawniają. Jednak małżonkowie nie muszą iść do sądu! Mogą dokonać podziału u notariusza, pod warunkiem, że ustalą między sobą, jak dzielą majątek.

Reklama

Generalna zasada jest taka: to, czego mąż i żona dorobili się od pierwszego dnia małżeństwa, dzieli się po połowie. Składniki majątku wspólnego: wynagrodzenie męża i żony oraz pieniądze z innej działalności zarobkowej, np. dochody z własnej firmy, ze zleceń, umów o dzieło itp.; rzeczy tzw. ruchome, m.in. komputery, sprzęty AGD-RTV, meble itp.; nieruchomości, czyli mieszkanie, dom, działka – nabyte w trakcie trwania małżeństwa.

Uwaga! Nie ma znaczenia, czy te rzeczy zostały kupione ze wspólnych oszczędności, czy tylko z pensji męża lub żony – i tak są wspólne. Nie podlegają podziałowi: rzeczy oraz nieruchomości nabyte przed zawarciem ślubu; spadek nabyty przez jednego małżonka i to, co kupione za ten spadek; darowizny ofiarowane tylko żonie lub tylko mężowi, np. przez rodziców.

Jak napisać pozew do sądu

Pozew i wniosek to pisma, które muszą spełniać tzw. wymogi formalne. Jeśli chcesz złożyć pozew o rozwód i podział majątku (przykładowy wzór obok) lub tylko o podział, pamiętaj o następujących zasadach. Dane powoda i pozwanego - w lewym górnym rogu kartki podaj swoje dane (jako powódka) i dane męża, jako pozwanego. Poniżej – wartość majątku (tzw. wartość przedmiotu sporu). Nazwa i adres sądu - w prawym górnym rogu kartki napisz datę złożenia pozwu oraz nazwę i adres sądu, do którego składasz pozew. Pozew i wniosek musisz rozpocząć od tego, o co występujesz do sądu. Swoje żądania opisz szczegółowo w punktach. Podaj okoliczności, które uzasadnią to, czego się domagasz. Na końcu wylicz załączniki, jakie dołączasz. To dokumenty potwierdzające fakty opisane przez ciebie w pozwie i wniosku. Przy- gotuj po dwie kopie dokumentów. Na końcu podpisz się odręcznie (bez podpisu sąd zwróci pozew).

Dwa sposoby na szybkie dokonanie podziału

Sprawa o podział majątku nie musi ciągnąć się latami! Małżonkowie mogą zakończyć ją szybko, ale pod pewnymi warunkami. Zgodny wniosek do sądu - mogą go wspólnie napisać i dokładnie określić w nim, co komu ma przypaść z majątku. Oboje muszą wniosek podpisać i zanieść go do sądu rejonowego. Opłata za zgodny wniosek wynosi tylko 300 zł (to oszczędność, bo za pozew o podział osoba, która go składa, zapłaci 1000 zł). Ugoda u notariusza

Podziału można dokonać w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej. Małżonkowie powinni zabrać ze sobą dowody osobiste i akty własności, np. mieszkania, działki, jeśli takie nieruchomości są do podziału. Ale uwaga! Już przed wizytą u notariusza muszą dokładnie między sobą ustalić, co komu przypadnie, np. mieszkanie żonie ze spłatą męża (w jakiej kwocie), samochód mężowi, działka – żonie itp. Opłata u notariusza będzie uzależniona od wartości majątku. Stawki taksy notarialnej można znaleźć na stronie Krajowej Rady Notarialnej: www.krn.org.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Psychologia

Naj

Zobacz również

  • Jeśli twój wnuk jest niejadkiem, warto wypróbować proste lecz skuteczne sposoby. Dzięki nim maluch nie będzie dłużej kręcił nosem nad talerzem. więcej