Rozwód i podział składek w OFE i ZUS

Rozwodzę się z mężem. Na szczęście udało nam się dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, m.in. mieszkania, samochodu i oszczędności. Słyszałam jednak, że do majątku wspólnego, dzielonego przy rozwodzie, wchodzą także nasze składki emerytalne. Czy to prawda? A jeśli tak, jak się z nich mamy między sobą rozliczyć? Monika z Konina

Do majątku wspólnego nie wchodzą wszystkie składki emerytalne, a jedynie te, które były przekazywane do II filara, czyli do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz na subkonto w ZUS.

Reklama

Podział nie dotyczy składek przekazywanych na podstawowe konto emerytalne w ZUS.

Ma pani prawo do połowy składek zgromadzonych przez męża, a on do połowy składek wpłaconych przez panią. Aby dokonać transferu środków, każde z państwa powinno złożyć we własnym OFE dyspozycję popartą dokumentem potwierdzającym rozwód i podział majątku (prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód i dzielący majątek wspólny).

Ma też pani prawo sama się zwrócić do OFE męża i złożyć wniosek o przekazanie połowy zgromadzonych przez niego składek i zysków z dotychczasowych inwestycji.

Taka sama procedura dotyczyć będzie składek emerytalnych przekazywanych na państwa subkonta w ZUS.

Warto pamiętać, że pieniędzy ze składek nie można podjąć w gotówce. Zostaną one przekazane na pani konto albo subkonto emerytalne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Psychologia

Świat & Ludzie

Zobacz również