​Jaki wpływ na nasze relacje ma inteligencja emocjonalna?

Trzymanie własnych emocji w ryzach jest umiejętnością niezwykle ważną, choć dla niektórych trudną do opanowania. Jednakże znacznie ważniejszą wydaje się być umiejętność rozumienia, interpretowania oraz reagowania na emocje innych osób. Psycholodzy określają tę umiejętność mianem inteligencji emocjonalnej, a niektórzy eksperci twierdzą, że inteligencja emocjonalna odgrywa w życiu ważniejszą rolę niż iloraz inteligencji.

Zdjęcie

Inteligencja emocjonalna odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę /123/RF PICSEL
Inteligencja emocjonalna odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę
/123/RF PICSEL

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Termin inteligencja emocjonalna odnosi się do umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie oraz u innych osób, jak również do zdolności używania własnych emocji oraz do radzenia sobie z emocjami innych. 

Psycholodzy rozróżniają cztery komponenty inteligencji emocjonalnej. Są to dostrzeganie emocji wyrażonej poprzez język ciała i mimikę twarzy, zdolność rozumowania za pomocą emocji, zdolność rozumienia emocji i zdolność do zarządzania emocjami.

Reklama

Kompetencje emocjonalne

Według jednego z twórców teorii inteligencji emocjonalnej- Daniela Golemana do kompetencji emocjonalnych należą samoświadomość, adekwatna samoocena, samokontrola, empatia, asertywność, perswazja, przywództwo oraz współpraca. Osoba mająca wysoki poziom inteligencji emocjonalnej powinna wykazywać biegłość w kompetencjach emocjonalnych. 

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak istotna?

Prawdopodobnie wielu z nas zna osoby, które pomimo , że są zdolne, błyskotliwe i mają wysoki iloraz inteligencji, to nie potrafią poradzić sobie w pracy z ludźmi lub w relacjach w życiu prywatnym. Osoba z wysokim ilorazem inteligencji, która nie ma rozwiniętej inteligencji emocjonalnej ma małe szanse na osiągnięcie sukcesu. Dlaczego?

Inteligencja emocjonalna wpływa na niemal wszystkie sfery naszego życia. W życiu zawodowym inteligencja emocjonalna pomaga nam w utrzymaniu dobrych relacji nie tylko z współpracownikami oraz z przełożonymi, ale także klientami. Jest również pomocna, gdy do naszych obowiązków należy kierowanie i motywacja ludzi.  

Inteligencja emocjonalna ma także wpływ na zdrowie fizycznie i psychiczne. Brak kontroli nad poziomem stresu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, m.in. do nadciśnienia, osłabionej odporności, zawałów serca, udarów czy niepłodności, a także depresji oraz lęku.


Artykuł pochodzi z kategorii: Psychologia

Zobacz również

  • Upływ czasu jest często dużym problemem, szczególnie dla kobiet. Może nawet powodować niebezpieczną dla zdrowia fizycznego i psychicznego gonitwę do urodowej doskonałości. U pań dochodzą do tego... więcej