Jak się ubierzesz, tak się poczujesz

Eksperyment profesora Abrahama Rutchicka z California State University (USA) polegał na sprawdzeniu, czy strój ma wpływ na sposób rozumowania. Część badanych studentów sama wybrała sobie strój, część została poproszona o ubiór „jak na rozmowę o pracę”, pozostali ubrani byli w strój nieformalny.

Następnie badani wypełniali testy sprawdzające ich tok rozumowania, styl myślenia i tzw. myślenie pojęciowe. W każdym przypadku osoby ubrane w strój formalny (garnitur lub garsonkę) wykazały się lepszymi wynikami w dziedzinie abstrakcyjnego myślenia. Strój bowiem sprawia, że czujemy się pewniejsi i silniejsi.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Psychologia

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Jeśli twój wnuk jest niejadkiem, warto wypróbować proste lecz skuteczne sposoby. Dzięki nim maluch nie będzie dłużej kręcił nosem nad talerzem. więcej