​Agresja - skąd się bierze i jak się przejawia?

Agresją określa się zachowanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, fizycznej lub psychicznej. Można to pojęcie uogólnić do skłonności danej osoby do zachowań agresywnych, trudności w kontrolowaniu negatywnych popędów. Definicji agresji jest wiele, jedno jest pewne - z agresją w różnych formach mamy do czynienia w codziennym życiu i trudno jej uniknąć.

W społeczeństwach pierwotnych agresja była cechą pozytywną, wręcz niezbędną dla przetrwania gatunku. Czy i dziś, w czasach wyścigu szczurów, agresja jest w cenie?

Rodzaje agresji

Agresja może przybierać najróżniejsze formy, od fizycznej do zachowań mniej oczywistych, jak krzyk, przemoc słowna, złośliwe zachowanie, mimika czy gesty.

Reklama

Zachowanie agresywne może być skierowane na zewnątrz - przeciwko konkretnej osobie, drużynie sportowej, przedmiotom - lub do wewnątrz, mowa wówczas o autoagresji, która bywa elementem zaburzeń psychicznych. Agresja bezpośrednia jest skierowana bezpośrednio na obiekt wywołujący uczucie wrogości, w przypadku agresji przemieszczonej jej siła kierowana jest na obiekt zastępczy.

Innym rodzajem zachowania jest agresja instrumentalna, działanie, które nie ma na celu zadania bólu, lecz osiągnięcie celu - zastraszenie kogoś, wymuszenie określonych zachowań.

Przyczyny agresji

Nie sposób określić ich jednoznacznie. Niektórzy naukowcy uważają agresję za wrodzony składnik natury ludzkiej, według innych teorii ma ona charakter nabyty i rodzi się w relacjach społecznych

Zwykle jej źródłem jest wiele nakładających się czynników, zarówno psychicznych (frustracja, niezaspokojone potrzeby, presja psychiczna, zastraszenie, uzależnienia), jak i fizycznych (ból, zatrucie toksynami).

Częstym zjawiskiem jest agresja jako działanie naśladowcze, będące wyrazem dostosowania się do grupy lub przejmowania wzorców od obserwowanych osób.


Artykuł pochodzi z kategorii: Psychologia

Zobacz również