Uznanie ojcostwa

Jak i kiedy można oficjalnie uznać dziecko, w przypadku kiedy nie jest się w formalnym związku z jego matką? - pyta Daniel z Krakowa.

Reklama

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka. Oprócz tego, matka dziecka musi potwierdzić (jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia), że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne, albo gdy powziął jakąkolwiek wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed sądem opiekuńczym (za granicą przed polskim konsulem).

Jest ono możliwe także przed urodzeniem się dziecka już poczętego, nie może zaś nastąpić po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Jeżeli zaś nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

Radzi Jan Murecki - prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Świat Seriali

Zobacz również

  • W tym roku po raz pierwszy zabieramy z mężem naszego 4-letniego synka w góry. Chcemy go nauczyć jazdy na nartach. Jak się do tego zabrać? Mały jest raczej bojaźliwy. więcej