Reformy w prawie oświatowym w 2014 roku

Podobno od tego roku szkolnego zostały wprowadzone zmiany w oświacie. Czy dotyczą także placówek przedszkolnych? I kto na tym skorzysta? Dorota Kwiatkowska z Miechowa

Od 1 września 2014 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmianie ulega podstawa programowa w przedszkolach i klasach I–III.

Głównym celem poprawek w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z państwowych placówek.

Reklama

W podstawie programowej klasy I zrezygnowano z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń. Dotychczasowe rozwiązanie często stanowiło utrudnienie dla nauczycieli w dostosowaniu procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości rozwijają cych się w różnym tempie dzieci.

Wprowadzona zmiana spowoduje, że wyłącznie nauczyciel będzie podejmował decyzję o tym, ile czasu uczniowie powinni poświęcić na opanowanie zakresu wiedzy z poszczególnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej.

Ze wszystkich nowości prawnych najbardziej rewolucyjne jest wprowadzenie darmowego podręcznika w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.

Zmiany będą wdrażane sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo w 2017 roku książki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Kurier TV

Zobacz również

  • Szkoła z naszego dzieciństwa

    Nie było komputerów. Zamiast rewii mody - niebieskie mundurki. A jednak tamtą szkołę wspominamy ciepło! Wydaje się nam bardziej przyjazna niż ta dzisiejsza. więcej