Pieniądze dla ucznia – skąd pomoc dla rodziców?

Córka chodzi do III klasy podstawówki a syn do I klasy gimnazjum. Już sama wyprawka dla nich to nie lada wydatek, a jeszcze zajęcia dodatkowe i dojazdy do szkoły! Czy mogę liczyć na jakieś wsparcie ze szkoły? Marta z Płocka.

Można starać się o przyznanie środków jednorazowych lub wypłacanych co miesiąc. Są to: stypendium szkolne, zasiłek szkolny lub dodatki do zasiłku rodzinnego. Wnioski składa się do gminy, w której Państwo mieszkacie.

Przyznanie stypendium szkolnego jest uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie – nie może on przekraczać 514 zł netto miesięcznie na osobę, ale nie wlicza się do niego m.in. wypłat z programu 500+.

Reklama

Pierwszeństwo mają rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej i bytowej (szczególnie, gdy rodzic jest bezrobotny, niepełnosprawny, długo choruje lub rodzina jest wielodzietna, albo rodzic samotnie wychowuje dzieci). 

Wysokość stypendium szkolnego wynosi 94,40-236 zł miesięcznie. Jest ono wypłacane przez cały rok szkolny (kwota zależy od dochodów rodziców). Jednak rodzic musi najpierw kupić rzeczy dla dziecka i dopiero na podstawie faktur i  rachunków może uzyskać zwrot pieniędzy z przyznanego stypendium. Możliwy jest też zwrot pieniędzy np. za: bilet miesięczny na dojazdy dla dziecka, przybory szkolne, podręczniki i zajęcia dodatkowe.

Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, którego rodzina znalazła się w wyjątkowo trudnej, lecz przejściowej sytuacji, m.in.: dotknęło ją zdarzenie losowe (pożar, powódź itp.); bliska osoba, np. rodzic dziecka uległ wypadkowi, ciężko zachorował lub zmarł. Kwota zasiłku szkolnego jest ustalana indywidualnie, ale jednorazowo nie może przekroczyć 590 zł.

Inną formą dofinansowania z gminy są dodatki do zasiłku rodzinnego. Rodziny, które pobierają ten zasiłek, otrzymują też na każde dziecko po 100 zł na wyprawkę we wrześniu. Możliwe są też comiesięczne dodatki na ucznia, który mieszka na stancji lub w internacie, poza miejscem zamieszkania rodziny. Taki dodatek wynosi 105 zł miesięcznie i może go otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej.

Dla kogo gimbusy

Gmina ma obowiązek zapewnić transport dzieciom: – uczącym się w klasach I–IV szkoły podstawowej, jeśli odległość od miejsca zamieszkania dziecka do publicznej szkoły rejonowej przekracza 3 km; – uczącym się w klasach V i VI szkoły podstawowej lub w gimnazjum, jeśli odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły podstawowej lub gimnazjum przekracza 4 km.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Na żywo

Zobacz również

  • W tym roku po raz pierwszy zabieramy z mężem naszego 4-letniego synka w góry. Chcemy go nauczyć jazdy na nartach. Jak się do tego zabrać? Mały jest raczej bojaźliwy. więcej