Nowe zasady oceniania uczniów

Byłam właśnie na wywiadówce u syna w podstawówce i dowiedziałam się, że teraz zmieniło się sporo rzeczy w szkole m.in. sposób oceniania. Na czym ten nowy system ma polegać? Marzena z Malborka.

Faktycznie nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza nowe, kompleksowe regulacje dotyczące oceniania uczniów. Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie nie tylko będą otrzymać ocenę, lecz również informację zwrotną – co zrobili źle i jak mogą to poprawić.

W klasach I-III szkół podstawowych odstąpiono od wprowadzenia obowiązkowych ocen opisowych, jednakże, jak w wyższych klasach – oceny będą mogły mieć taką formę.

Reklama

Inaczej też będzie wystawiana roczna ocena z zachowania. Do tej pory była to domena wychowawcy klasy. Obecnie jest on zobowiązany do zasięgnięcia informacji od wszystkich nauczycieli uczących dane dziecko. W oparciu o ich noty oraz uwagi w dzienniczku, frekwencję i spóźnienia – wychowawca oceni zachowanie. Do tej pory przepisy wskazywały jedynie termin wnoszenia ewentualnych zastrzeżeń w przypadku oceny wystawionej ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności uczniów. Nowe przepisy włączają w to też ustalenie oceny końcowej z zachowania. Ma być ono zakończone w terminie pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

Na zajęciach sportowych będzie oceniane zaangażowanie i wywiązywanie się z obowiązków wynikających z podstawy programowej oraz aktywność ucznia w szkolnych działaniach na rzecz kultury fizycznej oraz jego systematyczny udział w lekcjach WF.

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Na żywo

Zobacz również

  • Córka po urodzeniu syna szybko wróciła do pracy. To ja wychodziłam z nim na spacery, gotowałam obiadki, opowiadałam bajki i grałam w piłkę. Teraz wnuczek ma 11 lat i gdy go całuję, wyciera... więcej