Komu przysługują darmowe podręczniki?

Jeśli jeszcze nie wyposażyłaś swojego dziecka w niezbędne przybory do szkoły, sprawdź, co musisz kupić i czy nie przysługują Ci jakieś ulgi.

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum wydadzą znacznie mniej na naukę swoich pociech. Nie będą musieli kupować podręczników, ćwiczeń, ani w przypadku uczniów klasy I, II i IV – książek do nauki języka obcego.

Reklama

Zapłacą jedynie za podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych, np. religii, etyki, drugiego języka obcego.

Książki do IV klasy szkoły podstawowej i I gimnazjum mają być wieloletnie (nie będą nanoszone na nich żadne zmiany, jak bywało dotychczas). Nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Przekazane w tym roku podręczniki mają posłużyć trzem kolejnym rocznikom uczniów.

Reforma wprowadzana jest etapami. W roku szkolnym 2016/17 przewidziane są darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum.

W r. 2017/2018 – dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. W następnym roku szkolnym 2018/2019 darmowe podręczniki otrzymają pozostali uczniowie.

AA

Statystyczne wydatki

– Ci, którzy nie skorzystają z tegorocznej reformy, wydadzą na wyprawienie ucznia do szkoły ok. 830 zł. – Koszty związane z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi czy przedszkolnymi dodatkowo obciążają domowy budżet o około 90 zł miesięcznie.

– Poza podręcznikami do tornistra ucznia trzeba jeszcze włożyć zeszyty, piórnik, farby, plastelinę i inne przybory szkolne, a zdarza się, że już sam tornister wymaga wymiany na nowy. Do tego należy również doliczyć strój sportowy na wf oraz obuwie, za co zapłacimy około 250 zł.

– Ponad połowa rodziców (52 proc.) wysyła swoje dzieci na zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe, artystyczne czy naukę języków obcych, które oczywiście są dodatkowo płatne. Uśredniony koszt tego wydatku wynosi 50 zł miesięcznie.

– Pierwsze dni roku szkolnego to także opłaty na ubezpieczenie, radę rodziców czy obiady. Należy jednak pamiętać, że te wydatki są dobrowolne i rodzic w żaden sposób nie może być do nich przymuszany.

Dofinansowanie do obiadów

Najczęściej jest przekazywane od miejskich, gminnych lub powiatowych ośrodków pomocy społecznej, do których rodzice powinni złożyć stosowny wniosek.

O udzieleniu wsparcia decyduje tzw. próg dochodowy (nie przekraczający 150% kryterium dochodowego wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej tzn. 684 zł netto).

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny może umówić się się na  wywiad środowiskowy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Ubezpieczenie NWW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które rodzice mają opłacić z początkiem roku szkolnego, nie jest obowiązkowe! Polisa NNW może być jednak wymagana np. w przypadku wycieczki szkolnej, na której może dojść do sytuacji, gdy będzie potrzebna pomoc medyczna.

Warto pamiętać, że chociaż ubezpieczenia nie trzeba wykupić, może się przydać w razie, gdy dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu czy zostanie poddane leczeniu szpitalnemu.

Zwykle cena szkolnej polisy jest atrakcyjna. Problem w tym, że zazwyczaj oznacza to także niskie sumy wypłacanego ubezpieczenia oraz wąski zakres ochrony.

Program rządowy "Wyprawka szkolna"

Wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego nawet 770 zł.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

– najmłodszych uczestników edukacji szkolnej

– uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

– dzieci, które kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

– uczniów niepełnosprawnych: m.in. słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną;

Dofinansowanie do zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać uczniom:

– pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

– których rodzice nie spełniają kryterium dochodowego, ale dyrekcja szkoły wydała zgodę, uwzględniając warunki ekonomiczne oraz społeczne. Powodem może być np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm lub narkomania;

– niepełnosprawnym bez względu na dochód;

1. Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W przypadku rodzin spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub o korzystaniu ze świadczeń.

3. Rodziny, które nie znalazły się w grupie najmniej zarabiających, zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Kurier TV

Zobacz również