​Dysleksja rozwojowa - nie tylko kłopoty z czytaniem

Dysleksja rozwojowa może dotykać nawet co dziesiąte dziecko. Nie jest to choroba ani upośledzenie rozwoju umysłowego. Warto wiedzieć, że w każdym wieku dysleksja objawia się nieco inaczej.

Dysleksja rozwojowa - co to jest?

Dysleksja rozwojowa to zespół specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Trudności te wynikają z zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu, koncentracji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Dysleksja wiąże się także z zaburzonym współdziałaniem wymienionych funkcji (integracji percepcyjno-motorycznej). Wyróżnia się różne typy dysleksji:

- dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu

Reklama

- dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)

- dysgrafia - trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma

- dyskalkulia - specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych zadań matematycznych

- dysfonia - objawia się niewyraźnym i cichym mówieniem

- dyspraksja - trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności ruchowych.

Najczęściej występuje połączenie dysleksji z dysortografią.

Dysleksja rozwojowa - niepokojące objawy

Dysleksja rozwojowa objawia się inaczej w każdym wieku dziecka. Im wcześniej dysleksja zostanie rozpoznana, tym większe są szanse skutecznej rehabilitacji. Rodziców powinny zaniepokoić wczesne objawy takie jak np.:

- opóźnienie rozwoju ruchowego i mowy w wieku około niemowlęcym

- mała sprawność ruchowa rąk (np. niechęć do rysowania)

- zaburzenia spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej (np. trudności w układaniu puzzli)

- mylenie prawej i lewej strony

- opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw.

Dysleksja rozwojowa nie jest chorobą w ścisłym tego słowa znaczeniu - nie da się jej wyleczyć za pomocą leków ani operacyjnie. Przed podjęciem specjalistycznej terapii prawidłową diagnozę powinien wykonać zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, foniatra, okulista, psychiatra dziecięcy).

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Więcej na temat:

Zobacz również

  • W tym roku po raz pierwszy zabieramy z mężem naszego 4-letniego synka w góry. Chcemy go nauczyć jazdy na nartach. Jak się do tego zabrać? Mały jest raczej bojaźliwy. więcej