Darowizny dla szkół. Co da się odliczyć, a co nie?

Przekazywane przez rodziców darowizny na szkoły, przedszkola czy żłobki można rozliczyć w rocznym podatku PIT. Ale tylko niektóre.

Anna W. chce przekazać dwa tysiące złotych na rzecz prywatnego liceum, do którego chodzi jej córka. Ponieważ przyszła ofiarodawczyni rozlicza się z urzędem skarbowym według skali podatkowej, nie będąc pewna, czy może tę darowiznę odliczyć od swojego rocznego podatku, spytała o to telefonicznie urząd skarbowy.

Reklama

W odpowiedzi usłyszała od urzędniczki: – Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Cele te określone są w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a obejmują między innymi zadania związane z nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem.

Jaka będzie ulga od darowizny?

Urzędniczka „skarbówki” wyjaśniła Annie, że darowizna pomniejsza dochód przed opodatkowaniem. Jako osoba fizyczna może odliczyć maksymalnie sześć procent swojego dochodu.

Gdyby zaś miała firmę, mogłaby odliczyć kwotę stanowiącą dziesięć procent dochodu. Anna ma też starszą córkę, która rozpoczyna od jesieni naukę w artystycznej niepublicznej szkole wyższej.

Spytała więc: – Jeśli wsparłabym finansowo i tę szkołę, to także będę mogła skorzystać z ulgi w PIT? – Oczywiście – usłyszała w odpowiedzi. – Uczelnie niepubliczne nie należą do sektora finansów publicznych.

Na pewno jednym z celów statutowych uczelni jest kształcenie studentów, a to wpisuje się w sferę zadań publicznych, które są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jeżeli uczelnia przeznacza zysk na fundusz, z którego finansowane są jej zadania statutowe, to spełnia warunki do odliczenia darowizny. Jednocześnie urzędniczka „skarbówki” uprzedziła Annę, że aby odliczenie było możliwe, czyli by urząd skarbowy go nie zakwestionował, musi mieć ona, jako podatnik, dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

– Jeśli więc tytułem darowizny przeleje pani pieniądze na konta szkół niepublicznych, do których chodzą pani dzieci, trzeba zachować potwierdzenie tej operacji. Należy przechowywać je przez pięć lat od końca roku, w którym złożyła pani zeznanie podatkowe i wykazała darowiznę. Dopiero po tym czasie nastąpi przedawnienie – powiedziała.

Na państwowe dawać się nie opłaca

Te wszystkie informacje Anna postanowiła przekazać siostrze, ktorej dzieci też chodzą do szkoły, tyle że jest to liceum miejskie. – Być może też będzie chciała zrobić odliczenie – powiedziała do urzędniczki.

Ta natychmiast zareagowała: – To nie będzie możliwe. Aby ofiarodawca mógł odliczyć darowiznę na szkołę, nie wystarczy, że obdarowana placówka wykonuje określone zadania publiczne. Wszystko zależy od tego, czy szkoła jest instytucją publiczną czy prywatną. Trzeba wiedzieć, kto jest jej założycielem i kto ją prowadzi. Placówki zakładane przez samorząd terytorialny są jednostkami budżetowymi i należą do sektora finansów publicznych, a to oznacza, że darowizny na tego typu szkoły nie można odliczyć w zeznaniu rocznym. Mimo że szkoła realizuje zadania związane z oświatą, edukacją czy wychowaniem – wytłumaczyła urzędniczka.

– Ale darowiznę na rzecz biblioteki osiedlowej chyba można odliczyć? – spytała Anna, myśląc, że w końcu zrobiłaby porządek w swoim księgozbiorze. – Niestety, nie. Państwowe i samorządowe instytucje kultury, a więc i biblioteki, też należą do sektora finansów publicznych – usłyszała w odpowiedzi.

Anna Sulczewska

Ważne!

Z darowizny na cele pożytku publicznego nie wszyscy mogą skorzystać. Nie przysługuje ona osobom fizycznym płacącym podatek liniowy

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Twoje Imperium

Zobacz również

  • W tym roku po raz pierwszy zabieramy z mężem naszego 4-letniego synka w góry. Chcemy go nauczyć jazdy na nartach. Jak się do tego zabrać? Mały jest raczej bojaźliwy. więcej