Czy nastolatki mogą pracować?

Moja córka skończyła właśnie 16 lat i chce w sierpniu dorobić do kieszonkowego. Czy w tym wieku można pracować? Czy potrzebna jest na to moja zgoda? - pyta Agnieszka z Kłodzka

Reklama

Według przepisów (art. 190- 206 kodeksu pracy) młodociani, czyli osoby w wieku 16-18 lat, mogą być zatrudnione na etacie i wykonywać lekkie prace.

Są to takie prace, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego oraz nie utrudniają wypełniania obo wiązku szkolnego. W czasie wakacji lub ferii maksymalny czas pracy może wynosić 7 godzin dziennie, ale nie więcej niż 35 godzin tygodniowo.

W każdym tygodniu młody pracownik ma prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego od poczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Przed dopuszczeniem do pracy młodocianego, pracodawca powinien zapoznać go z wykazem lekkich prac oraz skierować na wstępne badania lekarskie.

W praktyce jednak bardzo rzadko firmy zatrudniają na etat tak młode osoby, zwłaszcza gdy jest to praca typowo wakacyjna. Zazwyczaj młodzi ludzie pracują na podstawie umowy o dzieło. Jest to bardzo korzystne dla firm, bo nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Córka może zawrzeć umowę o pracę bez pani zgody. Jednak gdyby taka umowa godziła w dobro córki, ma pani prawo za zezwoleniem sądu opiekuńczego ją rozwiązać.

Artykuł pochodzi z kategorii: Dzieci

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mój wnuk musiał zmienić szkołę. Na początku było dobrze, ale ostatnio niechętnie tam chodzi. Gdy go odbieram po lekcjach, skarży się, że koledzy mu dokuczają. Rozmawiałam z synem i synową, ale oni... więcej